levensvragen

levensvragen

In alle fasen van het leven kunnen er vragen ontstaan over je persoonlijke ontwikkeling. Het moment kan gekomen zijn dat je meer inzicht wil krijgen in bestaande patronen en dat je gedrag, waar je last van hebt, wil doorgronden en veranderen. Ook kan het zijn dat je meer zicht wil krijgen op jouw relaties met anderen zowel in je werk als in je familie. Belangrijk bij het werken aan jezelf zijn een veilige omgeving met persoonlijke aandacht en waardering voor wie je bent, waarbij in alle rust gekeken wordt naar jou en jouw leven. In zo’n periode in je leven wil ik je coach zijn en helper op je pad. Lichaamsgerichte technieken met als basis de ademhaling worden gebruikt om dieper te leren voelen, om ruimte te creëren en om contact te maken met verlangens, die op de achtergrond geraakt zijn.

Er kan een periode in je leven zijn aangebroken, waarin het niet zo goed met je gaat. Dit kan komen door heftige gebeurtenissen, maar het kan zich ook onverwacht aandienen. Je hebt mogelijk last van een of meer van de hierna genoemde klachten: stress, (faal)angsten, paniek, depressieve gevoelens, piekeren, negatieve gedachten, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, moeite om je leven te structureren, concentratieproblemen, eet- of slaapproblemen. In dergelijke situaties is professionele hulp gewenst. Afhankelijk van de ernst van de klachten is een verwijzing van je huisarts voor psychologische hulp in de Basis GGZ nodig. De inhoud van de hulp varieert per persoon, omdat ieder mens uniek is en ik me afstem op jouw specifieke situatie. Na de intake- en diagnostiek fase, starten we met de behandeling. De duur ervan wordt ingeschat en je huisarts krijgt na afloop bericht van de voortgang en het resultaat.