studievragen

studievragen

Heb je voor of na het behalen van je diploma vragen over het maken van de juiste studiekeuze, dan kan in een intakegesprek bekeken worden welke hulp geschikt is. Jouw geschiedenis, schoolloopbaan, interesses, sterke en minder sterke kanten vormen de basis van waaruit we gaan werken. Psychologische tests voor intelligentie, aanleg, persoonlijkheid en beroepeninteresse zijn een hulpmiddel om een dieper inzicht te krijgen in jouw manier van leren en in jouw kansen op succeservaringen in het HBO en/of op de universiteit. In een gezamenlijk gesprek met jou en je ouders worden de resultaten van het onderzoek en de er uit voortvloeiende adviezen besproken. Zo nodig bied ik coaching tijdens het keuzeproces.

Studenten die gestopt zijn met hun studie of die een negatief bindend studieadvies krijgen, kunnen terecht met hun vragen betreffende het maken van een nieuwe keuze en/of het zinvol invullen van de periode tot aan de start van hun nieuwe studie.

Bij studievragen kunnen een groot aantal zaken een rol spelen, zoals aandachts- en concentratieproblemen, moeite met plannen en organiseren, uitstelgedrag, faalangst, onzekerheid, sociaal-emotionele problemen. Maar ook kan het lastig zijn om studie, sport, sociaal leven, het wonen in een studentenhuis en andere bezigheden te integreren. Of je vraagt je af waarom het niet lukt om af te studeren. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, een leer- of een informatieverwerkingsstoornis, wordt er na de diagnostische fase een plan van aanpak gemaakt en zo nodig worden andere deskundigen geraadpleegd.