tarieven

tarieven

De kosten van psychologische hulp, die niet vergoed wordt vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering bedragen in 2021 € 114,41 per uur. Dit OZP tarief is vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten voor psychologisch onderzoek en voor studie- en beroepskeuze onderzoek bedragen € 100,- per uur. Afhankelijk van het af te nemen onderzoek varieert de tijd tussen de 6 en 12 uur.

In het geval van psychische klachten, en na een verwijzing van de huisarts, wordt tijdens de eerste twee gesprekken vastgesteld of je in aanmerking komt voor psychologische hulp die vergoed wordt vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Als dat niet zo is, kan gekozen worden voor psychologische hulp op eigen kosten, eventueel deels vergoed vanuit een uitgebreide aanvullende verzekering waar psychologische hulp expliciet in vermeld staat.

Met drie ziektekostenverzekeraars, te weten CZ-Delta Lloyd-Ohra, Zilveren Kruis-Achmea en Caresq heb ik een contract, waardoor de kosten voor psychologische hulp binnen de Basis GGZ rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar, die niet onder deze drie valt, dan stuur ik voorschotnota's tijdens de behandeling. Na afsluiting van de behandeling stuur ik een eindnota, die je indient bij jouw ziektekostenverzekering, waarna vergoeding volgt.

De kosten voor supervisie van collega’s in opleiding bedragen € 100,- per uur bij individuele supervisie en € 115,- per persoon voor groepssupervisie van twee personen per twee uur.

betalingsvoorwaarden

Geldig zijn de betalingsvoorwaarden van de NVO, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 077/94.