tarieven

tarieven

De kosten van psychologische hulp, die niet vergoed wordt vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering bedragen in 2023 € 126,49 per consult van 45 min. Deze en ook de tarieven voor diagnostiek en voor langere consulten zijn vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit.

De kosten voor studie- en beroepskeuze onderzoek bedragen € 115,- per uur. Afhankelijk van het af te nemen onderzoek varieert de tijd tussen de 6 en 12 uur.

In het geval van psychische klachten, en na een verwijzing van de huisarts, wordt tijdens het eerste gesprek vastgesteld of je in aanmerking komt voor psychologische hulp die vergoed wordt vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Met drie ziektekostenverzekeraars, te weten CZ-Delta Lloyd-Ohra, Zilveren Kruis-Achmea en Caresq heb ik een contract, waardoor de kosten voor psychologische hulp rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan stuur ik je een nota, die je kan indienen bij je zorgverzekeraar. Deze zal je een deel vergoeden.

De kosten voor supervisie van collega’s in opleiding bedragen € 105,- per uur bij individuele supervisie en € 120,- per persoon voor groepssupervisie van twee personen per twee uur.

betalingsvoorwaarden

Geldig zijn de betalingsvoorwaarden van de NVO, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 077/94.